UE

Wszystkie uzyskane decyzje i pozwolenia na użytkowanie są ostateczne.

Wykonawca w pierwszej połowie grudnia zamierza ukończyć wszystkie prace związane z demontażem unieczynnionej linii 220 kV Krajnik – Gorzów. Do dziś zdemontowano ponad 99% przewodów fazowych oraz odgromowych. Zdemontowano też 172 ze 174 słupów oraz 115 fundamentów. Obecnie trwają prace związane z demontażem fundamentów.