UE

Zakres prac

Zakończeni budowy linii 400 kV Krajnik – Baczyna planowane jest na grudzień 2021 r. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy, przy realizacji zadania określa umowa z Inwestorem podpisana w dniu 16.12.2015 r. Można je podzielić na najważniejsze działania:

I. Kwestie formalnoprawne i projektowanie linii

 • uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, w szczególności decyzji środowiskowej oraz wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko zawierającego inwentaryzację przyrodniczą,
 • uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 • opracowanie dokumentacji, np. projektowej budowlanej i wykonawczej.

II. Prace budowlane

 • przebudowa obiektów kolidujących z projektowaną linią,
 • demontaż fragmentu linii 220 kV Gorzów – Krajnik o długości ok. 70 km pomiędzy stacją elektroenergetyczną Gorzów, a stacją elektroenergetyczną Krajnik,
 • budowa linii 2×400 kV relacji Baczyna – Krajnik wraz z traktami światłowodowymi,
 • powiązanie linii 400 kV Baczyna – Krajnik z KSE w stacjach Baczyna oraz Krajnik (wprowadzenie na bramki liniowe).

III. Prace eksploatacyjne

 • zawieszenie przewodów OPGW na fragmencie istniejącej linii 220 kV Gorzów – Krajnik, na odcinku pomiędzy planowaną stacją Baczyna a stacją Gorzów (na terenie gmin Lubiszyn, Kłodawa, Gorzów Wielkopolski i Santok).

IV. Odbiory powykonawcze

 • przeprowadzenie prób i badań odbiorczych,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń do rozpoczęcia użytkowania linii.