UE

Kontakt

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego
Elbud Warszawa Sp. z o.o.

Al. Krakowska 264
02-210 Warszawa
tel. 22 591 53 00
fax 22 846 18 17
office@elbud.waw.pl
www.elbud.waw.pl

Administratorem danych jest PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 264, 02-210 Warszawa, adres e-mail: office@elbud.waw.pl, tel. (+48 22) 591 53 00. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych przez wiadomość na adres e-mail inspektorochronydanych@elbud.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej z dopiskiem „Dla Inspektora Ochrony Danych”. Więcej informacji znajdziesz w „Polityce prywatności”