UE

Aspekty prawne inwestycji

Przed rozpoczęciem budowy linii 400 kV Krajnik – Baczyna PBE ELBUD Warszawa zobowiązany jest do spełnienia szeregu działań formalno-prawnych, m.in.:

  • wprowadzenia trasy linii do dokumentów planistycznych wszystkich gmin, przez które przebiegać będzie linia,
  • uzyskania na rzecz PSE S.A. prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
  • uzyskania decyzji środowiskowej,
  • uzyskania pozwolenia na budowę linii i demontażu istniejącej linii 220 kV,
  • uzyskania pozwolenia na użytkowanie i eksploatację linii,
  • uzyskania innych wymaganych decyzji i pozwoleń,
  • pozyskanie na rzecz PSE S.A. bezterminowej służebności przesyłu.