UE

Intensywny grudzień na budowie

Obecnie prowadzony jest montaż fundamentów i konstrukcji stalowych w gminie Lubiszyn. Równocześnie w gminach Banie i Gryfino trwają prace naciągowe przewodów fazowych. Jeszcze w grudniu Wykonawca planuje kontynuować prace w gminie Lubiszyn.

Więcej

Powstają fundamenty słupów

W gminach Gryfino i Banie już niebawem staną pierwsze słupy. W tej ostatniej prowadzone są równocześnie prace związane z naciąganiem na słupy przewodów fazowych.

Więcej

Ciąg dalszy prac budowlanych

Zgodnie z planem, wykonawca inwestycji rozpoczął roboty budowlane w gminie Lubiszyn. Zaczęto od prac przy fundamentach na dwóch frontach robót: od strony Myśliborzyc i Wysokiej. Równocześnie ruszyły pierwsze prace naciągowe w gminie Myślibórz na kilkunastu przęsłach linii.

Więcej

Pierwszy odcinek linii w gminie Lubiszyn z pozwoleniem na budowę

14 sierpnia 2020 r. Wojewoda Lubuski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla pierwszego odcinka linii w gminie Lubiszyn. Wykonawca zadania przewiduje, że wydanie decyzji dla drugiego i zarazem ostatniego odcinka linii nastąpi w październiku 2020 r.

Więcej

Rekompensata za straty

Wykonawca robót rozpoczął szacowanie strat w płodach rolnych, które powstały w wyniku przeprowadzenia prac budowlano-montażowych. Prace rozpoczęto na obszarze gminy Myślibórz.

Więcej

Nowa broszura informacyjna

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją dotyczącą inwestycji. Zamieściliśmy w niej informacje na temat prac budowlanych, bezpieczeństwa i korzyści płynących z budowy nowej linii.

Więcej

Prace przebiegają zgodnie z planem

Trwają kolejne roboty w pasie technologicznym nowej linii. Na odcinkach leśnych na gruntach skarbu państwa przeprowadzono niezbędne wycinki, a tam gdzie było to już możliwe wybudowano fundamenty słupów. W gminach Banie i Kozielice niemal wszystkie fundamenty są już przygotowane, w pozostałych stanie się to w najbliższym czasie.

Więcej

Kolejne pozwolenia na budowę

Wojewoda zachodniopomorski wydał 23 marca pozwolenia na budowę kolejnych odcinków linii. Teraz wykonawca oczekuje na rozpatrzenie ostatniego wniosku przez wojewodę lubuskiego.

Więcej

Komplet decyzji lokalizacyjnych

W dniu 24 października 2019 r. Wykonawca otrzymał nową decyzje o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (ULSI) dla Budowy linii 400 kV Krajnik-Baczyna oraz wymianę OPGW. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych decyzja została wydana przez Wojewodę Lubuskiego. Oznacza, to że […]

Więcej