UE

Kto jest kim w inwestycji?

Inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE S.A. zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i  połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE S.A. są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Wykonawca

Generalnym Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o. (ELBUD Warszawa). Spółka została wybrana w przetargu publicznym PSE S.A. i jest odpowiedzialna za kompleksową realizację inwestycji. ELBUD Warszawa jest jedną z wiodących firm polskiego sektora budownictwa elektroenergetycznego. Historia firmy sięga 1948 r. Firma specjalizuje się w budowie kluczowych obiektów energetycznych na terenie Polski oraz poza granicami kraju.

ELBUD Warszawa