UE

Korzyści dla gmin

Linie energetyczne najwyższych napięć wykorzystywane są do przesyłania energii z elektrowni do regionów, które wymagają zasilania. Za pośrednictwem lokalnej sieci dystrybucyjnej prąd trafia do domów, przedsiębiorstw, urzędów, szpitali i szkół. Dlatego bezpośrednie korzyści mogą nie być zauważalne, jednak bez rozbudowanego systemu linii najwyższych napięć dostawy energii do lokalnych sieci dystrybucyjnych byłyby niemożliwe, a to może wiązać się z przerwami energii i wyższymi kosztami rachunków za energię elektryczną.

Do najbardziej zauważalnych korzyści dla gmin można zaliczyć wpływy z tytułu podatku płaconego przez Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.). Podatki będą wynosiły około 2% wartości inwestycji. Należność ta, wypłacana co roku, będzie stanowiła istotną pozycję w budżecie każdej z gmin położonych na trasie linii. Konkretne kwoty będą wynikać z długości odcinka linii na terenie danej gminy.