UE

Stare słupy znikają

Trwają prace związane z rozbiórką nieczynnej już linii 220 kV Krajnik – Gorzów. W sierpniu zdemontowano 5 sekcji przewodów fazowych oraz odgromowych oraz kolejnych 20 słupów, łącznie zatem już prawie 69 km przewodów fazowych oraz tyle samo odgromowych.

Równocześnie prowadzone są prace związane z demontażem fundamentów oraz uziemień.