UE

Pozwolenia na użytkowanie już są

Wykonawca inwestycji uzyskał 7 decyzji pozwolenia na użytkowanie – 4 dla odcinka linii przebiegającego przez województwo zachodniopomorskie oraz 3 dla województwa lubuskiego. Decyzje wydane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim są ostateczne.

Obecnie trwa demontaż nieczynnej linii 220 kV Krajnik – Gorzów. Do dziś zdemontowano już 80% przewodów fazowych oraz odgromowych (łącznie 55 km), zdemontowano 76 ze 173 słupów (44%) oraz zdemontowano 57 fundamentów wraz z uziemieniami (33%).

W październiku Wykonawca będzie kontynuował demontaż linii m.in. na odcinkach krzyżujących się z liniami 400 kV, 220 kV oraz liniami SN.

W planach jest również wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 3 ostatnich słupów na terenie gminy Lubiszyn.