UE

Planowane działania Wykonawcy

W styczniu i lutym Wykonawca kontynuuje monitoring poinwestycyjny.

Na luty Wykonawca zaplanował także cykl spotkań w Urzędach Gmin, przez których teren przebiega linia 400 kV. Spotkania będą miały na celu wymianę doświadczeń i spostrzeżeń z realizacji zadania, a także będą stanowić cenną naukę przydatną w realizacji przyszłych inwestycji.