UE

Koniec prac coraz bliższy

Wykonawca zakończył  prace związane z demontażem nieczynnej linii 220 kV Krajnik – Gorzów.

Trwa proces  związany z  szacowaniem szkód oraz wypłaty odszkodowań z tego tytułu dla właścicieli.

Równolegle prowadzony jest monitoring poinwestycyjny. Podstawą do jego prowadzenia jest decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr 45/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna.