UE

Informacja dla mieszkańców gmin Santok, Kłodawa, Lubiszyn i dzielnicy Górczyn w Gorzowie Wielkopolskim

W ramach realizacji zadania Budowa linii 400 kV Krajnik-Baczyna zaplanowano dodatkowo prace eksploatacyjne na fragmencie istniejącej linii 220 kV Krajnik – Gorzów, na odcinku pomiędzy planowaną stacją elektroenergetyczną Baczyna (w gminie Lubiszyn) a stacją Gorzów, w gminie Santok.

Prace na wspomnianym odcinku obejmującym nieruchomości położone w gminach Lubiszyn, Kłodawa, Gorzowie Wielkopolskim (Górczyn) oraz Santok obejmować będą wyłącznie przeprowadzenie przewodu OPGW na istniejącej linii.

Przewód OPGW to przewód odgromowy wraz z linią światłowodową mająca zapewnić komunikację pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi. Wymiana istniejącego przewodu odgromowego na nowocześniejszy dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej. Wymiana nie będzie mieć wpływu na inne parametry techniczne istniejącej linii, ani na środowisko.