UE

Demontaże dopiero po zbiorach

Prace demontażowe związane z linią 220 kV przewidywane są dopiero na lipiec. Pozwoli to zminimalizować ewentualne szkody w użytkach rolnych.