UE

Wykonawca wystąpił o pozwolenie na budowę kolejnego odcinka linii

W zakresie pozwolenia znajdzie się również zgoda na przebudowę i demontaż starej linii 220 kV. To kolejny wniosek złożony przez ELBUD Warszawa, który realizuje inwestycję. Wcześniej firma uzyskała już pozwolenie na budowę 3 innych odcinków.