UE

Prace przebiegają zgodnie z planem

Trwają kolejne roboty w pasie technologicznym nowej linii. Na odcinkach leśnych na gruntach skarbu państwa przeprowadzono niezbędne wycinki, a tam gdzie było to już możliwe wybudowano fundamenty słupów. W gminach Banie i Kozielice niemal wszystkie fundamenty są już przygotowane, w pozostałych stanie się to w najbliższym czasie.