UE

Prace naciągowe na ostatniej prostej

Ten etap inwestycji został już zrealizowany w 98%. Ostatnie prace trwają w gminie Lubiszyn przy stacji elektroenergetycznej Baczyna.

Panujące obecnie warunki pogodowe nie pozwalają uzyskać wyłączenia przeznaczonej do demontażu linii 220kV Krajnik – Gorzów, co sprawia, że pozostałe do realizacji prace nieco opóźniają się. Trwają jednak już prace porządkowe na całej długości linii.

Wykonawca prac, zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej zamontował specjalne platformy lęgowe dla rybołowa.