UE

Pierwszy odcinek linii w gminie Lubiszyn z pozwoleniem na budowę

14 sierpnia 2020 r. Wojewoda Lubuski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla pierwszego odcinka linii w gminie Lubiszyn. Wykonawca zadania przewiduje, że wydanie decyzji dla drugiego i zarazem ostatniego odcinka linii nastąpi w październiku 2020 r.