UE

Komplet decyzji lokalizacyjnych

W dniu 24 października 2019 r. Wykonawca otrzymał nową decyzje o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (ULSI) dla Budowy linii 400 kV Krajnik-Baczyna oraz wymianę OPGW.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych decyzja została wydana przez Wojewodę Lubuskiego.

Oznacza, to że Wykonawca posiada już komplet decyzji lokalizacyjnych koniecznych do realizacji zadania.