UE

Kolejne pozwolenia na budowę

Wojewoda zachodniopomorski wydał 23 marca pozwolenia na budowę kolejnych odcinków linii. Teraz wykonawca oczekuje na rozpatrzenie ostatniego wniosku przez wojewodę lubuskiego.